Tietosuojaseloste

Tämä on Kauppahuone Soininen Oy:n henkilötietolain (1999/523) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Tämä seloste koskee Kauppahuone Soininen Oy:n verkkosivustoja www.soininen.de  sekä www.khsoininen.fi.  

Laatimispäivä 25.5.2018

 

Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Kauppahuone Soininen Oy (y-tunnus 2355246-5)

Kauppahuone Soininen Oy Osoite: Färmintie 6, 33980 Pirkkala Puhelin: 040 758 0950 Sähköposti: info@soininen.de

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä henkilöistä:

  1. henkilön tai yrityksen perustiedot ja yhteystiedot: nimi, käynti-, posti- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus
  2. henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa
  3. Tuote- ja tilaustiedot
  4. Maksu- ja laskutustiedot
  5. Asiakaspalautteet ja yhteydenotot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Käyttäjän suostumus

Huomioittehan, että tilaamalla tuotteitamme, rekisteröitymällä verkkosivustollemme, pyytämällä tarjouksen tai lähettämällä yhteydenottopyynnön, annatte suostumuksenne tietojenne tallennukseen. Toimitetun tilauksen osalta tiedon säilytysvelvoite määräytyy kirjanpitolain (1997/1336 § 10) mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kauppahuone Soininen Oy kerää ja käsittelee henkilötietojanne, kun teette tilauksen verkkokaupastamme, pyydätte tarjouksen tai pyydätte yhteydenottoa. Keräämme tietoja vierailustanne myös evästeiden avulla. Lisätietoja evästeistä löydätte tämän tietosuojaselosteen lopusta.  

Henkilötietoja käytetään tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin; asiakaspalvelun, liiketoiminnan ja verkkokaupan kehittämiseen; kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tarkoituksiin sekä analysointiin ja tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

 

Henkilötietojen käyttäjät

Kauppahuone Soininen Oy:n työntekijöillä ja Kauppahuone Soininen Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivien alihankkijoiden ja yhteistyökumppanien työntekijöillä on oikeus käyttää henkilötietoja työtehtävän edellyttämällä tavalla.

Henkilö- ja käyttäjätietojen suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Evästeet

Eväste eli cookie on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu päätelaitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi sivuilla. Evästeiden avulla parannamme sivujen käytettävyyttä, kehitämme palveluamme entistä asiakasystävällisemmäksi, analysoimme sivuston käyttöä ja tarjoamme asiakkaille kohdennettuja tuotesuosituksia, tarjouksia ja muita etuja.  

Evästeeseen tallentuu myös ns. personoitua tietoa siitä, millä sivuilla olet käynyt.

Evästeeseen tallentuu tietoina käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi, verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut sivuillemme ja palvelin, jolta käyttäjä on tullut sivuillemme.

 

Evästeiden hyväksyminen

Käyttämällä sivuja hyväksyt, että Kauppahuone Soininen Oy voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Kauppahuone Soininen Oy voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

 

Evästeiden käytön estäminen

Käyttäjä voi torjua evästeiden käytön käyttämänsä selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimestaan verkkopalvelun käytön lopetuksen jälkeen. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista saa selaimen valmistajan ohjeista. Verkkopalveluun sisältyvät toiminnot voivat kuitenkin edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Kolmasien osapuolien käyttö sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Käytämme kävijätietojen analysointiin, markkinoinnin uudelleenkohdistamiseen ja bannerimainontaan sellaisten ulkopuolisten tahojen palveluja, jotka käyttävät sivustoillamme evästeitä. Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:

Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@soininen.de

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Mikäli tiedoissa on virheellisyyksiä tai puutteita, meitä voi pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että olemme käsitelleet henkilötietoja lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

Poisto-oikeus

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin häntä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, hänellä on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisustamme, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.